Czy ustawa o in vitro jest słuszna ?

Metoda in vitro od zawsze budzi wiele kontrowersji pod kątem politycznym. Partie konserwatywne, prokatolickie podnoszą argument, że jest ona sprzeczna z prawami naturalnymi, a jako alternatywę prezentują metody leczenia niepłodności. W związku z tym partie z tradycyjnym podejściem do kwestii rodziny, stawiające wartości katolickie w pozycji nadrzędnej do innych, zawsze będą przeciwne regulacjom ustawowym związanym z in vitro. Partie lewicowo-liberalne natomiast, zawsze będą za takim rozwiązaniem, ponieważ prawo decydowania o własnym losie jest dla nich priorytetem. A właśnie tego dotyczy uchwalona niedawno ustawa o in vitro, która daje możliwość świadomego poddania się tej metodzie. Niezależnie od poglądów politycznych i społecznych, w kwestii oceniania ustawy o in vitro należy odnieść się do innych kryteriów, przede wszystkim medycznych. Ten sposób poczęcia nie był do tej pory uregulowany prawnie i ustawa była konieczna w tej czy innej formie, aby uniknąć nieprawidłowości i wątpliwości w całym procesie. Już teraz wobec treści uchwalonej ustawy podnoszone są różnego rodzaju zarzuty, a komisja zdrowia w senacie rozważa jej negatywne zaopiniowani. Niemniej jednak jest to krok w stronę dobrego ustawodawstwa, które jeszcze przez wiele lat będzie dopracowywane i dopasowywane do praktyki. Inną ważną przesłanką jest to, że według badań CBOS większość Polaków jest „za” w kwestii dopuszczenia metody in vitro dla małżeństw oraz osób w związkach nieformalnych. Takie nastroje społeczne wskazują, że Polacy chcą korzystać z tej metody i dobre ustawodawstwo jest niezbędne.